2013. augusztus 12., hétfő

12 kérdés az ifidről

Már most az elején bevallom, hogy nem is tizenkét kérdés, hanem tizenkét kérdéscsomag egy-egy kulcs köré szervezve. Ha ifivezető, ifjúsági lelkész, önkéntes ifjúsági munkás vagy a szolgálat iránt az átlagnál jobban érdeklődő ifis vagy, ezeken a kérdéseken végigmenve összeállíthatsz egy képet arról, hogy milyen az az ifi, amiben szolgálsz, aminek a tagja vagy. Ha egy ifit meg akarnék ismerni, akkor is ezeket a kérdéseket venném elő és venném végig a kapcsolattartóval. Nem teljes a lista, szubjektívan választottak a területek is. A kérdések többsége nem eldöntendő, hanem megválaszolandó. A kérdésekre nincsenek jó vagy rossz válaszok, egyszerűen kérdések, amiknek a lényege az információszerzés - vagy ha saját magadnak válaszolsz csak (egyelőre), akkor a szolgálat tudatosítása.

Tizenkét kérdés az ifidről

1. (Létszám)

- Hányan járnak rendszeresen ifire?
- Hányan vannak, akik az elmúlt egy évben legalább két ifialkalmon megfordultak?
- Az ifisek hány százaléka tartozik a gyülekezetbe járó családba és hány százalékuk "külsős"?
- Az ifi létszáma az elmúlt három évet tekintve csökken, növekszik vagy stagnál?
- Aki elment az ifiből, miért ment el?
- Aki érkezett, honnan, hogyan, miért érkezett?


2. (Ifivezető)

- Hányan vezeti az ifit, ha többen vannak, hogy osztják el a feladatokat?
- Hogyan lett/lesz valaki ifivezető a gyülekezetben?
- Mióta szolgál az ifivezető a gyülekezetben?
- Van-e valamiféle teológiai vagy ifjúsági munkával kapcsolatos végzettsége, képzése?
- Olvas-e könyveket, internetes oldalakat az ifjúsági szolgálattal kapcsolatban? Ha igen, miket? Ha nem, miért nem?
- Van-e az ifivezetőnek mentora vagy olyasvalakije, akivel rendszeresen beszélget a szolgálatról?

3. (Helyszín)

- Mi az ifi helyszíne vagy helyszínei?
- Mekkora az ifinek helyet adó terem, milyen állapotban van, mivel van felszerelve?
- Mire használják még ezt a helységet?
- Szokott-e máshol lenni az ifi? (Házaknál, szabadban, külső helyszínen...)
- Van-e főzési, melegítési lehetőség, teakonyha?
- Hol helyeznéd el az ifis termet a múzeum(1) - hipermodern (10) skálán?

4. (Ifióra)

- Mikor van az ifi?
- Mennyire kezdődik pontosan az ifi a hivatalos időponthoz képest?
- Ha később kezdődik, mi történik a hivatalos és a tényleges kezdési időpont között?
- Változott-e az ifi időpontja az elmúlt három évben? Ha igen, miért és hogyan?
- Meddig szokott tartani egy átlagos ifi?
- Van-e állandó menetrendje, "liturgiája" az ifinek?
- Hogy néz ki egy átlagos ifi?

5. (Tanítás, igehirdetés)

- Kik szoktak igével szolgálni az ifin?
- Milyen hosszú az igei rész?
- Prédikáció (előadás), irányított beszélgetés vagy egyéb formájú?
- Hányan szoktak Bibliát hozni magukkal?
- Egy igeszakasz vagy egy téma igei feldolgozását választja-e gyakrabban a szolgáló?
- Vannak-e sorozatok?
- Van-e éves/féléves/egyéb hosszúságú tanítási terv?
- Milyen arányban szól az igei tanítás keresőknek (evangélizáció), új hívőknek és érettebb hívőknek?
- A meghallgatás mellett feldolgozzák-e másképp is az igét az ifin? (Jegyzetelés, kiscsoportos beszélgetés, stb.)

6. (Ima)

- Milyen formában jelenik meg az imádság az ifialkalmon?
- Van-e egész csoportos, kiscsoportos vagy páros imaközösség?
- Szoktak-e imakéréseket megosztani az ifisek?
- Ha több ifivezető van, szoktak-e imádkozni együtt az ifisekért?
- Imádkozik-e a felnőtt gyülekezet az ifiért, imádkozik-e az ifi a felnőtt gyülekezetért?

7. (Közösség)

- Van-e kifejezetten erre szánt közösségi idő az ifin? (Kötetlen együttlét, társasjáték, csapatépítő játékok, stb.)
- Szoktak-e ifin kívül is összejárni az ifisek?
- Egy új érdeklődő milyen tevékenységekbe tud könnyedén bekapcsolódni egy ifialkalmon? (pl. társasjáték, segítés, stb.)
- Vannak-e klikkek az ifiben?

8. (Szolgálat)

- Milyen feladatokért felelnek az ifisek az ifialkalmon vagy a gyülekezeti életben?
- Szoktak-e elmenni szolgálni máshova (más gyülekezet, szeretetotthon, stb.)

9. (Gyülekezet)

- Pozitív, semleges vagy feszült az ifi és a felnőtt gyülekezet viszonya?
- Az ifisek hány százaléka jár a felnőtt gyülekezet istentiszteleti alkalmaira, bibliaórára?
- Van-e a gyülekezet vezetésében olyan személy, aki az ifiért felelős, azt felügyeli?
- Mi a gyülekezet elvárása az ifivel kapcsolatban?

10. (Modell)

- Az ifivezető ismer-e több ifjúsági szolgálati modellt?
- Ha ismer, az ifije melyikre hasonlít a leginkább? Miért ezt a modellt követi?
- Más-e az ifi mögött álló szolgálati modell/filozófia, mint a felnőtt gyülekezeté? Ha igen, ez miben nyilvánul meg? (Zene, szolgálat felépítése, hangsúlyok, stb.)

11. (Lelki növekedés)

- A havi rendszerességgel ifire járó fiatalok közül hányan vannak megtérve?
- Hányan olvasnak rendszeresen Bibliát, hányan imádkoznak?
- Növekedtek-e a lelkileg a hívő ifisek az elmúlt egy évben? (Ha igen, miben? Ha nem, miért nem?)
- Mi segíti az ifiseket abban, hogy az igének ne csak hallgatói legyenek?

12. (Kapcsolatok)

- Tart-e fent az ifi valamilyen kapcsolatot más ifikkel (felekezeten belül vagy kívül)?
- Szoktak-e járni ifiként rendezvényekre, konferenciákra, táborokba?
- Szoktak-e vendégtanítót hívni vagy ilyen szolgálatra menni valahova a vezetők?
- Szoktak-e csendesnapot, konferenciát szervezni?
- Van-e az ifivezetőknek testvéri, szakmai kapcsolata más ifivezetőkkel?
- Milyen az ifi másokhoz megyünk/hozzánk jönnek aránya?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése